Frihavnsordningen (FH) administeres 2013 af Skive Søsportshavn

“Både med gyldigt frihavnsmærke betaler ingen havneafgift for de første tre overnatninger. Der kan opkræves miljø- og elafgift.”

Frihavnsoversigt 2013

Frihavnsordning Havneoversigt

Frihavns-regelsæt

Frihavnsordning: Medlemsorientering

I princippet skal det derfor være gratis for den besøgende FH båd de første 3 dage. Dog kan der opkræves rimelige gebyrer, for de særlige gratis ydelser havnen, som den enkelte havn tilbyder. Fra vores undersøgelse kan vi se – og af frustrerede medlemmer gjort opmærksomme på – meget høje gebyrer i nogle FH havne. Enkelte opkræver over 50 DKK. pr. døgn, og det er ikke foreneligt med princippet i ordningen.
Vi vil derfor endnu engang opfordre havnene til at sætte denne miljøafgift på et rimeligt niveau, hvor 25 DKK. pr. døgn for de særlige gratis ydelser havnen tilbyder, må være det maksimum ordningen der er foreneligt med ordningens princip.
Husk på, at den hjemmehørende båd jo HAR betalt én gang for hovedparten af pladsens forbrug heraf.