1) Bestyrelsens forslag til revidering af regler vedr. grejbokse
Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

  • Vi har i Holbæk Bådelaug, udover fiskehytterne, opført en række grejbokse med det formål at forebygge tyveri af fiskegrej, samt at skabe orden på pladserne omkring fiskehytterne.
  • Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du leje én kvart fiskehytte og/eller én grejboks, såfremt, du har fast bådplads i lauget.
  • Fiskehytterne og grejboksene er forbeholdt medlemmer til deres private brug af garn og ruser.
  • Fiskehytterne og grejboksene udlejes efter anciennitet.
  • Fiskehytterne og grejboksene kan ikke videregives eller udlånes til andre medlemmer uden om bestyrelsen.
  • Brugere af fiskehytterne og grejboksene forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem. Omfattende vedligeholdelse aftales med bestyrelsen.
  • Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin fiskehytte eller grejboks til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.
  • Lejen opkræves helårligt efter laugets vilkår for kontingent m.v.
Kommentarer

Det nye i oplægget er, at der opkræves årligt kontingent for grejboksene. Det gør der i forvejen for fiskehytterne.
Herudover vil det, fremadrettet, ikke være muligt for to medlemmer, der deler en båd, at kunne leje en grejboks pr. medlem. Der tildeles altså kun en grejboks/hytte pr. bådplads for nye lejere.
Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling, helt eller delvist til forslaget.

2. Bestyrelsens forslag vedr. overdækning ved klubhus

At generalforsamlingen tager stilling til et eventuelt behov for overdækning ved bagindgangen til køkkenet og ved gavlen mod øst ved standermasten.
Formålet er at skabe læ og evt. skygge ved udendørs arrangementer.
Der kan nedsættes en arbejdsgruppe, der udvikler forslag, hvis der er ønske om det.

På bestyrelsens vegne

Per Frederiksen – formand