Havneplaner Holbæk kommune. Kommentarer fra aktører.

Stillet af havnerådet bestående af Holbæk kajakklub, Søspejderne, Holbæk Strandjagtforening og Holbæk Bådelaug.

Kommentarer

Området lige vest for Filmtorvet, byggefelt på 2800 m2, der for nuværende anvendes til landpladser for hhv. bådelauget og brugere fra Holbæk gamle havn, foreslås udlagt til delvist rekreativt område med f.eks. mulighed for et serveringssted, café eller lignende i naturlig forbindelse med havnen, torvet og Fjordstien. Evt. med lavere randbebyggelse langs yderkanterne på området i en byggestil, der matcher de maritime områder på havnen.

Der vil også være mulighed for at etablere toilet- og badefaciliteter på området for offentligheden. Måske mulighed for anden foreningsdrift i forbindelse med Filmtorvet.

Vi vurderer, at højere bebyggelse vil afskærme og dominere området unødigt.

Syd for dette område etableres en kørevej, der primært skal benyttes til bådtransport i sejlsæsonen.
Der vil være behov for adgang til området for en større lastbil til transport af ca. 50 – 60 fritidsfartøjer tre til seks gange årligt.

Området omkring kajakklubben på 900 m2 er en udvidelse af klubbens nuværende areal. Dette begrundes i stor efterspørgsel på plads til at opbevare kajakker, grønne områder til aktiviteter og behov for at udbygge klubfaciliteter. Udvidelsen inddrager en del af bådelaugets nuværende landpladser.

Området syd for klubberne, 4200 m2 landplads foreslås anvendt til opbevaring af både for Holbæk Bådelaug samt de nuværende brugere fra gamle havn. Området er lidt større end den oprindelige landplads, da der skal kompenseres for afgivet areal til kajakklubben, samt evt. øget behov fremover.

Syd for dette område tænkes et byggefelt for fremtidigt boligbyggeri. Vi er åbne overfor at etablere gang- og stisystemer fra dette område ned til forenings- og havneområdet.

Holbæk d. 26/11 2018

Venligst havnerådet

Birgit Svarre, Per Rolmar, Niels Hougaard, Jesper Mortensen og Per Frederiksen