Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Et anderledes år

2020 blev et anderledes år for Holbæk Bådelaug. Corona gjorde, at vi måtte aflyse de fleste sociale arrangementer, undervisning i duelighed, bestyrelsesmøder og arbejdspligt.
Vores nye klubhusudvalg kunne kun gennemføre et par enkelte arrangementer i de perioder, hvor der var færre restriktioner.
Vi gennemførte frivillig arbejdslørdag i efteråret, og flere medlemmer trådte til i løbet af sæsonen for at løse de vigtigste opgaver. En større opgave var opsætningen af fem nye fiskehytter, som nu er på plads.
Vi kom ud af 2020 med Holbæk Bådelaug i god stand på trods af corona og nedlukning.

Ansøgninger til bådepladser var stor i 2020 med mere end 20 både på venteliste. Over sommeren var der overvældende interesse for vores bådelaug udefra, da mange har købt båd som alternativ til udlandsrejser.

Nyt forsikringsselskab

En episode med skade på et medlems båd i sensommeren betød, at vi skiftede forsikringsselskab fra Codan til Alm. Brand. Codans sagsbehandling var ikke tilfredsstillende. Vi har nu helt afklarede vilkår for forsikring af medlemmers både ved optagning på slæbestedet, men vi har måttet lukke ned for optagning af både udefra.

God økonomi og stabilt medlemstal

Vores økonomi er god med en egenkapital, der ofte overstiger 500.000 kr, og vores medlemstal er stabilt omkring 180 medlemmer.

Projekter på havnen

Vi har i 2020 iværksat processen om at flytte landplads til den gamle jernhandel. Mange interessenter er i gang i forhold til vores havn og brugen af områderne omkring den. Vi fik ikke forhandlet en ny kontrakt med kommunen, men vi fik en midlertidig forlængelse af vores nuværende kontrakt frem til 31/12 2022.
Samarbejdet med kajakklubben, strandjægerne og søspejderne har været godt, og vi står helt sammen i forhold til fælles aftaler om vores havn fremover.

Maagen og hjemmesiden

Vores medlemsblad Maagen udkom i tre flotte eksemplarer, og brugen af hjemmesiden har været stor. Både Maagen og hjemmesiden er meget vigtige medier for vores kontakt til medlemmerne, ikke mindst i denne tid, hvor vi har været afgrænset fra at mødes på havnen.

Samarbejdet og fællesskabet

Samarbejdet i bestyrelsen og udvalgene har været godt. I en svær tid har det været imponerende, hvor mange af jer medlemmer, som har bakket op omkring at passe på vores havn og fået det hele til at fungere. Jeres indsatser – store som små, er hele grundlaget for, at vi har en god havn.
Jeg vil gerne takke jer alle for jeres opbakning til Holbæk Bådelaug i et meget anderledes 2020.

Fremtiden

Når jeg ser ud i fremtiden, så er en langvarig kontrakt med kommunen og en ny landplads højt på min liste. Og vi skal fortsat holde fast i, at Holbæk Bådelaug har et godt fællesskab i flotte omgivelser, og at det er os, som har roret, når vi sætter kursen fremover.
Og til næste år, i 2022 fylder Holbæk Bådelaug 40 år. Det kommer vi til at fejre sammen.

Med ønsket om en god sæson 2021 til jer alle – De bedste hilsener

Per Frederiksen – formand