Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

2018 var et godt og på mange måder anderledes år for Holbæk Bådelaug. Også ud over at vi havde den varmeste sommer nogensinde

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerVi har haft flere større opgaver, hvoraf de fleste er løst. Især dem, vi selv har taget os af.
Særligt skal fremhæves renoveringen af vores bygninger med nye vinduer og nye tage, og en rigtig fin overdækning for enden af værkstedet, hvor fiskerne nu har fået gode arbejdsforhold.
Flere af fiskehytterne har dog stadig tegn på forfald, og vi har i bestyrelsen drøftet en mere omfattende renovering af dem.
Jeg havde et mål for denne generalforsamling, at vi i bestyrelsen i dag kunne præsentere en endelig lejeaftale mellem Bådelauget og Holbæk kommune. En aftale der skulle sikre os en plads på havnen mange år frem i tiden.
Det mål har vi ikke nået. Ikke fordi vi ikke har arbejdet for det, men fordi det oplæg, vi fik til en aftale, ikke var et, vi kunne acceptere, og fordi de fremtidige planer for havnen er mere omfattende end forudset. Vi er dog kommet så langt, at vores bud på den fremtidige beliggenhed er medtaget i alle planer hos kommunen – nemlig ideen om, at vi afgiver vores nuværende landplads mod vest og rykker ned på Thomsens jernhandels plads, når hans kontrakt udløber om få år. Jeg har holdt møder med de ansvarlige politikere, og de bakker alle op om vores bådelaug. Jeg er optimistisk, men jeg står ikke med en aftale i hånden endnu.

STABIL DRIFT

Vores drift er stabil. Vores medlemstal ligger støt omkring 180 medlemmer, og søgningen på en bådplads har været ekstraordinært stor i 2018. Trods større udgifter i 2018 kommer vi ud af året med et flot overskud. Vores økonomi er god.
Maagen er udkommet i tre flotte udgaver, og opdateringerne på vores hjemmeside er hurtige og præcise med mange gode indlæg i løbet af sæsonen.
Vi har været udfordret på støj og aktivitet fra Filmtorvet. Den opgave har jeg brugt mange timer på at afklare med myndighederne og kommunen. Vi er blevet lovet bedring i forholdene til den kommende sæson.
Samarbejdet med foreningerne på havnen har været godt, og vi har indgået fællesskab omkring forhandlingerne med kommunen, så vi står stærkere sammen. Vi har gode møder og god dialog.

KURSER

I klubhuset er der afholdt kurser i VHF-telefoni med flot tilmelding, og der har været mange, gode arrangementer fra klubhusudvalget, hvor vi har kunnet nyde god mad og hinandens selskab.
Vores arbejdsdage har forløbet godt med stor tilslutning, og det er kun få medlemmer, der ikke har opfyldt deres arbejdspligt. Tak til jer, der var med, og tak til alle jer, der har bidraget med stort og småt i løbet af året. Det er vigtigt for os alle sammen.

BESTYRELSEN

Arbejdet i bestyrelsen har båret præg af flere og større opgaver end normalt. Jeg vil gerne sige jer alle i bestyrelsen tak for den store og frivillige indsats.
Vores mål for den kommende sæson er at få en aftale på plads med kommunen, så vi er sikret gode forhold på havnen mindst ti år ud i fremtiden – gerne længere.
Vi vil gerne have fiskehytterne bragt helt i stand igen, og vi har en opgave ved slæbestedet, der skal ordnes. Der skal styr på arealerne omkring Filmtorvet, så vi kan nyde livet på havnen sammen uden uro og affald på området.

Personligt har jeg det mål, at jeg gerne vil tilbringe mere tid på havnen sammen med jer medlemmer, end jeg vil bruge tid på møder med kommunen, politiet og naboerne. Det kræver nok lidt tålmodighed endnu. Men vi har i 2018 endnu engang vist, at vi er dygtige til at tage ansvaret for vores havn.

NY PLADSMAND TAK TIL EBBE OG VELKOMMEN TIL SVEND-AAGE

Vi har i 2018 fået ny pladsmand, Svend Aage. Jeg kender især Svend Aage fra arbejdet med renovering af klubhuset, og jeg ved at du, Svend Aage, er en grundig og ansvarlig mand, som vi alle kommer til at sætte pris på.

Tidligere Pladsmand i Holbæk Bådelaug - Ebbe

Tidligere Pladsmand i Holbæk Bådelaug – Ebbe

En særlig tak skal lyde til vores nu tidligere pladsmand, Ebbe, som er stoppet på posten efter flere års god indsats. Du Ebbe, er en mand, der får opgaverne fra hånden uden megen snak, du har haft et ualmindeligt godt overblik over vores havn, og du har gjort tingene på din egen måde uden at lade dig jage med. Samtidig har du i bestyrelsen bidraget med mange gode forslag og løsninger på opgaver, der ellers så vanskelige ud. Det er et samarbejde, jeg og vi har sat stor pris på.

Jeg har på et tidspunkt ved et møde om havnen lidt sarkastisk sagt, at de opgaver, kommunen ikke kan nå at løse på tre måneder, dem kunne vores pladsmand have løst på tre timer. Der er nemlig ikke tid til så megen diskussion, når noget skal ordnes – det handler om at få det gjort. Og det har du gjort godt.
Nu får du tid til at passe dine fritidsinteresser lidt mere, og mon ikke du alligevel kommer forbi havnen dagligt til en snak om stort og småt, der skal ordnes – nu af nogle andre end dig selv.
På alles vegne vil jeg gerne sige dig en stort tak for indsatsen.

Tak for en god sæson 2018, jeg ser frem til mange gode timer på havnen i 2019

Kaptajn HaddockFormand Holbæk Bådelaug – Per Frederiksen

Havneudvalget

  • Fordeling af pladser i løbet af sæsonen
  • Mange kontakter ang. bådplads
  • Oprydning i efterladte både på havnen
  • Drøftelse med havnechefen om overtagelse af de ’våde’ dele i en ny kontrakt.
  • Herunder vurdering af havnens stand – den er god, men der er spørgsmål om pælene.
  • Opgave med slæbestedet – skinnerne er gået fra hinanden.
  • Overdragelse af opgaver fra tidligere til ny pladsmand.