Logo Holbæk Bådelaug

Tak for en god generalforsamling

Logo Holbæk BådelaugPå bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke jer alle for jeres deltagelse og store opbakning til vores arbejde. En god generalforsamling, der tager gode, fælles beslutninger, er det vigtigste grundlag for vores forening. Tak!

Sæsonen er i gang

Det er forår, og vi er i gang med at gøre bådene klar. Jeg ønsker alle medlemmer en rigtig god sejlsæson, og jeg ser frem til mange hyggelige timer sammen på vores havn.

Vi skal renovere klubhuset – hvad kan du hjælpe med ?

En enig generalforsamling har besluttet, at vi vil afsætte 300.000 kr. til at renovere vores klubhus. Så får vi et nyt og større køkken og mere tidssvarende toiletforhold. Det bliver et godt projekt.
Vi går i gang til november. I Holbæk Bådelaug har vi tradition for, at sådanne opgaver løser vi selv, og vi er gode til det. Vi skal altså bruge hinandens hjælp til opgaven.
På arbejdslørdagen den 9. maj vil jeg komme med et oplæg, og der bliver mulighed for, at I kan tilmelde jer forskellige arbejdshold.
Vi skal bruge folk, der kan deltage i planlægning og indkøb, nedrivning, tømrerarbejde, maling og meget mere.
Vi regner med at indvie vores ”nye” klubhus omkring generalforsamlingen i vinteren 2016.
I er allerede nu meget velkomne til at henvende jer til mig, hvis I har mulighed for at deltage.

Mastekranen er blevet renoveret

Et godt og effektivt team har renoveret mastekranen, så vi nu har en ny og mere stabil motor, og så kranen bliver lettere at arbejde med. Opgaven handler ikke kun om lettere betjening men i høj grad om medlemmernes sikkerhed, når vi betjener den. Den gamle kranmotor var ikke længere forsvarlig at bruge på grund af slid og tæring i el-installationer.
Tak til kranteamet for et godt samarbejde.

Vil du være Webmaster ?

Vores webmaster, har ydet en rigtig flot indsats med at oprette og drive vores hjemmeside igennem flere år. Ved den kommende generalforsamling vil han gerne overdrage opgaven til en anden. En stor tak til Frank for et flot arbejde.
Vi skal bruge en ny webmaster. Hvis du har lyst og tid til opgaven, så er du meget velkommen til at henvende dig til mig, så finder vi sammen ud af, hvordan vi driver vores hjemmeside videre.

Rigtig god sæson til jer alle
Hilsen Per Frederiksen – formand