Logo Holbæk Bådelaug

Kaptajn Haddock

Sikke en sommer

Jeg håber, at alle medlemmer har nydt den gode sommer med sjældent meget
solskin. Det gode vejr har også betydet flere besøgende på vores havn end sædvanligt,
og vi får megen god omtale af vores gæster for de pæne omgivelser og gode forhold.

Grejbokse til fiskegrej:

Et byggehold har opført en række grejbokse til fiskegrej. Resultatet er blevet rigtig
flot, og det har givet pænere forhold på pladsen. Vi håber også på, at det begrænser
tyveri af fiskegrej.

Boksene kan bruges af medlemmer, til fiskegrej, i det omfang, de bliver ledige.
Kontakt bestyrelsen for vilkår og venteliste. Pt. er alle bokse optaget.

Er du enig eller uenig ?

Når jeg færdes på havnen, møder jeg ofte medlemmer, der har spørgsmål, kritik
eller ros til bestyrelsens arbejde. Det er godt, og det sætter jeg pris på. Det er altid
godt med en snak. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at kontakte os i bestyrelsen
direkte, hvis I har spørgsmål, er uenige eller har forslag til forbedringer.
Enige eller uenige – vi kan bedst finde løsninger, hvis vi får direkte besked.

Arbejdspligt

Hvis du er det mindste i tvivl, om du mangler at udføre din arbejdspligt for i år, så
kontakt bestyrelsen, så vi kan få det afklaret. Alle medlemmer med bådplads i
havnen har arbejdspligt.

Arbejdslørdag:

Se aktivitetslisten

Landpladsudvalget:

Der er en ekstra lille arbejdslørdag d. 28. september, hvor der skal beskæres buske
og laves flis. Se opslag på havnen eller kontakt Dennis Iversen direkte.

Toiletterne:

Vores toiletter bliver benyttet af mange andre end os selv. Det kan mærkes på
øget forbrug, rengøring og slid. Jeg har gjort Holbæk kommune opmærksom på
det og fået en positiv tilbagemelding om, at det bør inddrages i planerne for havnen.
Med andre ord: at vi har brug for offentlige toiletter, når så mange af byens
borgere lægger vejen forbi lauget.
Vi overvejer pt. en kodelås, så kun medlemmer og gæstesejlere har adgang.

Bådoptagning sker i år Lørdag d. 19. oktober.

Se opslag på havnen og skriv dig på.

Tak til alle for en god sommer på havnen

Med venlig hilsen
Per Frederiksen – Formand for Holbæk Bådelaug