REGLER FRA SØFARTSSTYRELSEN

“FAQ er engelsk og tyder “Ofte stillede spørgsmål”. På Dansk er forkortelsen OSS

SPIRITUSSEJLLADS

Collision of Costa Concordia DSC4191“Promillegrænse til søs”
Promillegrænse på 0,50 gælder til søs ligesom til lands. Promillegrænsen gælder for al erhvervssejlads og for de største og de hurtigste fritidsfartøjer.

Herudover gælder for alle fartøjer et generelt forbud mod sejlads, hvis man i øvrigt er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.”

REGLERNE GÆLDER FOR
Reglerne gælder for enhver der fører et skib eller udfører arbejde om bord i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden.

På fritidsområdet gælder reglerne typisk for skibsføreren og/eller rorgænger og navigatør. Men også andre, f.eks. en udkig, kan være omfattet, hvis de udfører arbejde i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden.

For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesætningen (skibsfører, navigatører, maskinmestre og skibsassistenter) normalt er omfattet.

På passagerskibe er inspektører, pursere og tjenere, som er udpeget til at varetage opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, tillige omfattet.

Spiritusreglerne omfatter også personer, som ikke er på vagt, men som skal kunne træde til for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, hvis det bliver nødvendigt.

I HAVN ELLER PÅ BESKYTTET ANKERPLADS

Regler når et skib ligger i havn eller på beskyttet ankerplads
På fritidsområdet gælder den faste promillegrænse ikke, når fartøjet er fortøjet i havn eller på beskyttet ankerplads.

Opmærksomheden henledes dog til, at den generelle spiritusbestemmelse også gælder, når man ligger på beskyttet ankerplads.

Det betyder, at man ikke må indtage mere spiritus, end at man kan udføre sine sikkerhedsopgaver på fuldt betryggende måde. Man skal f.eks. være i stand til at sikre fortøjningerne eller ankeret, ligesom førelse af lanterner kan være påkrævet.

På erhvervsområdet gælder spiritusreglerne fuldt ud, også når skibet er i havn eller ligger på beskyttet ankerplads.

Men de personer, som ikke har opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, er ikke omfattet af spiritusreglerne, mens skibet er i havn.

HVAD ER EN BESKYTTET ANKERPLADS

“Beskyttet ankerplads er typisk en ankerplads, som er placeret tæt på kysten og i et farvand, hvor der er ringe eller ingen trafik – især fra handelsskibe.

Vind- og vejrforhold i området, strøm, bølger, bundforhold og dybde indgår i vurderingen af om der er tale om en beskyttet ankerplads.

Opankring i søer under gode vejrforhold anses normalt altid for opankring på beskyttet ankerplads.”