Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

FÆLLES BÅDTRAILER TIL JOLLER I HOLBÆK BÅDELAUG

Kære medlemmer!

BÅDTRAILER

På den nylig afholdte generalforsamling blev det vedtaget, at vi undersøger mulighederne for indkøb af en FÆLLES bådtrailer til joller !

Det var et indlæg fra min side, men det viste sig, at der på generalforsamlingen var interesse fra mindst
8 medlemmer, der havde samme behov, hvorfor bestyrelsen og generalforsamlingen vedtog at investere i en sådan.

Jeg har lovet at være tovholder, dvs indkøbe, holde opsyn med og vedligeholde bådtraileren !
Desuden vil jeg sørge for behørig skiltning og uddeling af nøgler m.m.

Med dette indlæg vil jeg bede om, at alle der er interesserede henvender sig til mig.
Meget gerne med navn, medlemsnummer, mobil nummer og/eller mailadresse.

Jeg vil så kontakte jer for et lille møde, hvor vi sammen kan tale om behovet for hvor stor den skal være, om vi skal købe en ny eller en brugt mm. Måske er der en af jer der har forbindelser, eller kender en der vil sælge sin !
Den skal selvfølgelig være uden nummerplader og lys, kun til op- og nedtagning af joller i havnen.

VIGTIGT !

Trailerens hjul må ikke komme ned i vandet, det ødelægger lejerne !
Meld jer gerne snarest, så vi kan have den klar til sæsonen!

Med venlig hilsen

Peter Skjoldborg Medlemsnr: 461 Mobil: 40862952
Mail: peter.skjoldborg(at)mail.tele.dk (udskift at med @)

\"Boat