Billede af opsat redningskrans ved den kommunalt ejede grund Filmtorvet i Holbæk kommune

ORIENTERING FRA FORMANDEN FOR HOLBÆK BÅDELAUG

Kære alle på og omkring vores havn

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer
Hermed mail fra Mads Næsgaard vedr. vedtagelse af lokalplanen. Det ser ud til, at vi har fået opfyldt vores ønsker. Jeg har dog spurgt ind til, hvor meget udvidelsen mod syd udgør arealmæssigt.

Vedtagelsen betyder, at vi nu kan gå ind i en fase, hvor vi skal forhandle kontrakter og ikke mindst lave fælles aftaler foreningerne imellem i forhold til den bedste udnyttelse af arealerne.

Mange hilsener Per – Bådelauget

Til Sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads:

Holbæk Kommune har dags dato offentliggjort endelig vedtagelse af Lokalplan 1.54 i forlængelse af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26.8.2020, jf. vedhæftede orienteringsskrivelse.

Lokalplanen er annonceret på kommunens hjemmeside, og kan tilgås her: https://lokalplaner.holbaek.dk/154-byudvikling-ved-filmtorvet/

I planens afsnit om borgerinddragelse indgår skema med behandling af høringssvar: https://lokalplaner.holbaek.dk/media/17086/skema-med-behandling-af-hoeringssvar-forslag-til-lokalplan-154-filmtorvet_176.pdf

Kortbilag 3 og 5 er tilrettet i forlængelse af jeres høringssvar, således at arealet til bådeoplag m.v. gives lidt mere plads mod syd.

Med venlig hilsen

Mads Næsgaard Schmidt