And der svømmer

I.F.B.M. UDSENDELSE AF ORIENTERING VEDR. KODEN TIL KLUBHUSET

Kan jeg som afsender se at der var 3 email adresser der kom tilbage med “Ikke modtaget” fejlkoder.

De bliver nu slettet fra vores medlemsliste i Holbæk bådelaug.

SOM MEDLEM AF HOLBÆK BÅDELAUG HAR DU SELV ANSVAR FOR AT DINE KONTAKTOPLYSNINGER ER OPDATEREDE

Og skifter du email-adresse så orienter venligst vores kasser i Holbæk Bådelaug om det så den bliver opdateret.

ER DU IKKE LÆNGERE MEDLEM AF HOLBÆK OG MODTAGER EMAILS FRA OS

Så har du RETSKRAV på at blive slettet j.f. GDPR Art.17 “Retten til at blive glemt”.
Retskravet gælder kun hvis du ikke længere er medlem.

KODEN TIL KLUBHUSET MÅ IKKE VIDEREGIVES TIL UDENFORSTÅENDE 3-PARTER

Så er der tale om “Ikke samtykket” videregivelse og det kan medføre konsekvenser hvis medlemmer af Holbæk bådelaug flasher koden til klubhuset til udenforstående 3 parter der IKKE er gæstesejlere til Holbæk bådelaug.

JEG ER FRIVILLIG DPO FOR HOLBÆK BÅDELAUG

Og jeg tager GDPR “Persondataforordningen” alvorligt. Tilpas alvorligt til at det er min pligt at anmelde databrud til datatilsynet der står for tilsynet med GDPR.
Databrud er personfølsomme oplysninger som f.eks Email-adresser der ikke uden samtykke (oplyst, frivilligt, samtykket, informeret) må videregives til 3 parter.
Det betyder helt konkret at det er databrud at videregive emailadresser i emails der udsendes til medlemmerne af Holbæk bådelaug: Der SKAL anvendes BBC “Blind Carbon copy” når der udsendes emails til medlemmerne så de ikke kan se hinandens email-adresser.

SKER OVENSTÅENDE ER DET MIN PLIGT AT PÅTALE DET OVERFOR BESTYRELSEN

Og det gør jeg så HVIS det sker at der udsendes emails til medlemmerne af Holbæk bådelaug hvor medlemmerne kan se andre medlemmers email-adresser.

LØSNING PÅ OVENSTÅENDE = BRUG BCC!

Og send emailen til dig selv og BCC til medlemmerne.

ER DU TILMELDT NYHEDER VIA HJEMMESIDEN

Ja så har du mulighed for selv at fravælge at modtage nyheder via hjemmesiden.
Og den mulighed har brugere der IKKE er medlemmer også.
Indtil der tages en beslutning om anden praksis i.f.b.m. generalforsamling/bestyrelsen.

MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG HAR OPRETTET EN FACEBOOK-GRUPPE

Det er sket i privat regi og ikke i foreningsregi: Derfor kan der ikke forlanges fremvisningen af en “fælles databehandleraftale” mellem Holbæk bådelaug og Facebook.
HVIS der var tale om at det var foreningen Holbæk bådelaug der havde oprettet Facebook-gruppen/-siden så kunne du som bruger/medlem forlange at få fremvist en fælles databehandleraftale mellem Holbæk bådelaug og Facebook.
Ovenstående gælder for alle brugere af Facebook = Der kan forlanges fremvisningen af fælles databehandleraftale mellem en organisation/forening/kommune og Facebook.

OFFENTLIGGØRELSER AF MEDLEMMERS EMAIL VIA HJEMMESIDEN

Kommer ikke til at ske på min vagt medmindre der er tale om:
Frivilligt, oplyst/informeret samtykke.

Eller at vores hjemmeside bliver udsat for angreb (det er den hele tiden – mest af skumle typer fra Østeuropa o.a.)

AUTOMATISK DELING VIA SOCIALE MEDIER – NO GO

Jeg har af hensyn til GDPR og den gældende cookiebekendtgørelse fjernet muligheden for at indlæg kan deles via knapper der indsættes via plug-ins (udvidelsesmuligheder) fordi de var berygtede for at videresende data til udenforstående 3-partner.

MEDLEM DER VIL SNAKKE OM DPO OG COOKIEBEKENDTGØRELSE, REGLER FOR SAMTYKKE O.L.?

Hiv fat i mig på havnen og vi taler om det 🙂

MED VENLIG HILSEN

Frank Skibby Jensen – Webmaster & frivillig DPO for Holbæk bådelaug.

På vegne af bestyrelsen..