Mand læser

BAGGRUNDSINFORMATION – SEJLLADS I DANSKE FARVANDE

Citat fra: Miljøministeriet – Geodatastyrelsen

”Den danske Lods, Generelle oplysninger” indeholder baggrundsinformation med relevans for sejlads i danske farvande

Hensigten med denne udgave er at gøre det nemmere for søfarende og andre brugere at finde opdaterede og relevante oplysninger vedrørende sejlads i danske farvande.

Denne digitale publikation findes både på internettet og på cd-rom.

Hent Den danske Lods – Generelle oplysninger 84 sider med masser af informationer og viden f.eks dette om søkort:

“Sejlads har i tidernes morgen baseret sig på overleveringer af vigtige sejladsmæssige informationer fra navigatør til navigatør. Det var verbale beskrivelser med oplysning om afstande
fra havn til havn, kysternes udseende, kendelige punkter og beliggenheden af farlige grunde.
De første nedskrevne sejladsanvisninger stammer fra ca. 500 år før vor tidsregning.

Sejladsanvisninger blev i 1200-tallet suppleret med de første søkort (portolankortene også
kaldet havnefinderkortene), som hovedsagelig viste Middelhavet og Sortehavet. Først i 1462
viser et portolankort en nogenlunde acceptabel Nordsø-kyst.

Gerhard Mercator (1512-1594) konstruerede i 1569 et verdenskort “for søfareren til brug for
navigation over de store have” i en speciel projektion. Kortprojektionen har siden båret navnet
“Mercators Projektion” og er i dag den mest anvendte til fremstilling af søkort.”

– Og meget mere…