Dansk søredningsselskab er en almennyttig forening med det formål at assistere bådejere der har behov for hjælp ved grundstødninger, motorstop, havareret rig m.m.

Der er ofte tale om situationer som kan blive livstruende, hvis der ikke ydes hjælp i tide:

Dansk søredningsselskab kalder det for: Forebyggende søredning.

Se Dansk søredningsselskab’s hjemmeside:

På hjemmesiden www.dsrs.dk kan du læse mere om selskabet, tegne medlemsskab og se en beskrivelse af de operationer som DS har deltaget i.

Større tryghed til søs:

Er du bådejer bør du overveje et medlemsskab af DSRS, men husk at hvis der fare for liv er det altid søværnets operative kommando (SOK) du skal kontakte på tlf.nr 112 eller på VHF kanal 16

Vil du være med i Dansk søredningsselskab..?

Mangler der dækning af redningsstationer i dit farvand og kan du være med til at samle det antal frivillige som har tid og lyst til at være med i den frivillige sørednings – så kontakt sekretariatet i DSRS

Medlemsskab af DSRS:

Medlemsskab af DSRS koster 550 Kr pr. kalenderår. Er du medlem af DSRS er du samtidig medlem af søredningsselskaberne o Sverige, Norge, Finland og på Ålandsøerne.

Dansk Søredningsselskab telefon:

2760 1100

En søforklaring fra et medlem af Holbæk Bådelaug:

12-13/7 2013 lå jeg for anker i Skansehage ved Rørvig med en gast ombord. Der blæste en kraftig vind fra W og der lå allerede en del både for anker i Skansehage. Jeg chekkede ankeret (der er kæde på) og firede ud på ankerlinen.
Så gik jeg til køjs: Båden lå ikke så godt og der var ikke god vindbeskyttelse i Skansehage. Den i søkortet viste bøje fra Dansk Sejlunion var ikke udlagt så bøjen var IKKE en mulighed.

Cirka Kl.06:30 stak jeg hovedet op igennem lugen for at se på omgivelserne: Ups….
Båden var drevet for ankeret igennem Skansehage og lå nu helt oppe på stranden udsat for vind og bølger fra W. Der var heldigvis ikke sten på stranden for ellers var skibssiden blevet alvorligt skadet.

Det så ikke ud til at besætningerne på de andre opankrede skibe/både var stået op endnu, og ankeret havde ikke fat i noget som helst andet end en stor klump tang.

Sejlbåd med behov for assistance:

Der var ikke tvivl om at jeg og min båd havde brug for assistance fra en båd med motorkraft og som ikke stak for dybt. Jeg kunne ikke finde min ankerlods, så jeg fandt telefonnummeret til Nykøbing havn via min smartphone og ringede til den vagthavende. Af ham fik jeg nummeret til DSRS som jeg ringede til og meldte om situationen: 24 fods sejlbåd grundstødt på stranden – drevet for ankeret og ingen risiko for livstruende situation.

DSRS Lynæs undsætter:

Heldigvis for mig og min sejlbåd findes der en DSRS afdeling i Lynæs som kom og undsatte med deres RIB. Mens jeg ventede på det gjorde jeg båden klar til bugsering så da DSRS Lynæs kom var vi rigigt glade ombord: DSRS undsatte med RIB-Båden/to mand ombord og trak min sejlbåd ind til Rørvig havn.
Puha: – Tak til DSRS og mandskabet (Erik, Laust fra Lynæs) og det frivillige beredskab.

Gav stof til eftertanke:

Det er klart at en sådan hændelse giver en ansvarlig skipper stof til eftertanke:

  1. Jeg havde tidligere haft muligheden for at gå ind i Nykøbing Bugt og havde der kunnet ligget mere beskyttet for vind og sø: – Enhver evt. tvivl bør altid komme båden og besætningen til gode.
    Tænker man/k en tanke 1-2 gange, og kan man/k på en ankerplads tidligt mærke at båden ikke ligger godt beskyttet for vind og vejr er det en god ide at finde en mere beskyttet ankerplads mens tid er
  2. En motor er en god ide også selvom man/k er sejler (for sejl): – Det ville have betydet at jeg kunne have foretrukket til en sikker plads i havn
  3. Der bør være ankervagt: – Specielt når båden ligger udsat for vind og vejr.
  4. En ankeralarm er en god ide, eller et ekkolod med alarm for grundt vand

Efterskrift:

1. Jeg skal have mere kæde på mit anker (rustfri) og ankeret skal opgraderes til en tungere version
2. Motor på båden: God at have til havne an- og udløb og til forhaling af ankerplads m.m.
3. Gratis app (applikation) til smartphonen med ankeralarm skal aktiveres
4. Det er bedre at ligge sikkert i havn end usikkert på en udsat ankerplads.

Tak til DSRS Lynæs for undsætningen:

Det var heldigt for mig og min sejlbåd at der var en DSRS-afdeling i Lynæs.
Jeg lovede Erik og Laust at jeg ville skive et indlæg om DSRS og linke til dem fra Holbæk Bådelaugs hjemmeside: Det er hermed gjort 🙂