Holbæk Bådelaug - En frihavn i Holbæk fjord

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

Logo Holbæk BådelaugSøndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset

DAGSORDEN- PDF DOKUMENT

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. a. Beretning havneudvalg
  b. Beretning klubhusudvalget
  c. Beretning landpladsudvalget
  d. Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)

 4. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
  Forslag om fornyelse af tage på vores bygninger (bestyrelsen).
 5. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2018:
 7. Valg til bestyrelsen
  Torben Præst best. medl. – ønsker at genopstille
  Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille
  a. Valg af bestyrelsessuppleanter – Kaj Pedersen. Claus Schunck genopstiller ikke.
 8. Valg af udvalg:
  a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen – genopstiller
  b. Klubhusudvalg: Pt. Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage, Torben Storm, Poul Lynge.
  Suppleant: André Steenberg
  c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller ikke.
  d. Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og Luffe Hjulgaard.
  e. Medieudvalget: Pt. Erika Nicolajsen og Frank Skibby.
 9. Valg til revision:
  Erling Brønnum
  Suppleant: Knud Lykke Olsen
 10. Eventuelt.
  Drøftelse af vilkår for fremtidig overenskomst – bestyrelsen