Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

Logo Holbæk BådelaugSøndag den . 5. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Beretning havneudvalg
  Beretning klubhusudvalget
  Beretning landpladsudvalget
  Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
  Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. paragraf 6 (bestyrelsen)<7li>

 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2017:
  Der foreslås ingen stigninger
 6. Valg til bestyrelsen
  Torben Storm – ønsker at genopstille
  Jens Dybvad – ønsker at genopstille
  Dennis Iversen – ønsker at genopstille
  a. Valg af bestyrelsessuppleanter – Claus Schunck og Kaj Pedersen.
 7. Valg af udvalg:
  a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen
  b. Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage, Torben Storm, Poul Lynge.
  Suppleant: André Steenberg
  c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller
  d. Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard
  e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby
 8. Valg til revision:
  Erling Brønnum
  Erika Nicolajsen
  Suppleant: Knud Lykke Olsen
 9. Eventuelt.
  Drøftelse af ny overenskomst med Holbæk kommune. Hvad ønsker vi, og hvad kan vi tilbyde?