Holbæk Bådelaug - Vimpellogo

Logo Holbæk Bådelaug

Søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  a. Beretning havneudvalg
  b. Beretning klubhusudvalget
  c. Beretning landpladsudvalget
  d. Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
  Forslag om fornyelse af tage på vores bygninger (bestyrelsen).Forslag om indkøb af bordtennisbord til klubhuset (Peter Wulff)
 4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2018:
 6. Valg til bestyrelsen
  Torben Præst best. medl. – ønsker at genopstille
  Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille
  a. Valg af bestyrelsessuppleanter – Kaj Pedersen. Claus Schunck genopstiller ikke.
 7. Valg af udvalg:
  a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen – genopstiller
  b. Klubhusudvalg: Pt. Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage,
  Torben Storm, Poul Lynge.
  Suppleant: André Steenberg
  c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller ikke.
  d. Landpladsudvalg: Pt. Stig Olsson og Luffe Hjulgaard.
  e. Medieudvalget: Pt. Erika Nicolajsen og Frank Skibby.
 8. Valg til revision:
  Erling Brønnum
  Suppleant: Knud Lykke Olsen
 9. Eventuelt.
  Drøftelse af vilkår for fremtidig overenskomst – bestyrelsen