Generalforsamling – Holbæk Bådelaug
Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 i klubhuset

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Formandens beretning
a. Beretning fra havneudvalget
b. Beretning fra klubhusudvalget
c. Beretning fa landpladsudvalget
d. Beretning fa medieudvalget
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)

 1. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
  Afstemning om udmeldelse af DFU (Frank Skibby)

 2. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse

 3. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2020

 4. Valg til bestyrelsen
  a. Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille.
  b. Torben Præst, medieudvalget – ønsker at genopstille
  c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genopstiller.

 5. Valg til udvalg
  a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at genopstille.
  b. Klubhusudvalg – hele udvalget stopper – der skal vælges nye medlemmer.

– Suppleant:
c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fortsætte.
d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Stig Olsson genopstiller ikke.
e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen og Frank Skibby ønsker at fortsætte.

 1. Valg til revision
  Erling Brønnum genopstiller.
  Erika Nicolajsen og suppleant Knud Seidelin er valgt for 2 år i 2019.

 2. Eventuelt