Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00

Referat: Torben Præst

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.Godkendt
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien:
  Balance: kr. 612.873,06 – medlemstal 174
 3. Nyt fra formanden og udvalgene.
  Formanden: Status på generalforsamlingen: Fin generalforsamling – Dejligt at nye ville gå ind i klubhusudvalget (Se referatet)
Planlægning af 2020

Bestyrelsesmøder:

 1. 24/3
 2. 28/4
 3. 16/6
 4. 9/6
 5. 25/8
 6. 29/9
 7. 3/11
 8. 1/12
 9. 23/2

Generalforsamling 7/2 | Standerhejsning 25/4 | Arbejdslørdage 2/5 og 3/10 | Standerhaling 31/10 |

Landplads

Opgaver i det kommende år:

 • Male de nye fiskerhytter, afskærmning af fundament
 • Kabelarbejde
 • Alm græsslåning, klipning mm.
 • Rengøring af borde/ bænke
Klubhus

Det nye udvalg – hvordan hjælper vi dem bedst? De har holdt deres første møde – Jens har et møde med udvalget den 23/2. Nye ideer er under opsejling.
Arrangementer i klubhuset: Sct. Hans, Søspejderne har lejet huset i uge 42.

I anerkendelse af Jens Dybvads enorme indsats i de seneste mange år, vil det næste arrangement. han vil afholde i klubhuset være uden beregning.

Kurser

Duelighed – alt andet hviler, da Knud er fraværende i aften.
Kommende kurser: El om bord.

Maagen

Maager - Holbæk BådelaugNæste nummer. – 1. april 2020

Havneudvalg

Ventelisten: Det har igen været tvivl om ejerforhold til enkelte både: En båd kan i henhold til Bådelauget kun have én ejer, som skal være medlem. Dvs. at ejeren/medlemmet har bådepladsen, forpligtelse til ansvarsforsikring og arbejdspligt.

4) Evt.