Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug

Tirsdag den 9. august 2022 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK

 

2) Økonomi v. Torben.

Status på økonomien og medlemstallet. Balance d.d. kr. 509.214,60 – Medlemstal 208

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene

Formanden:

Havnen og aftaler – hvor står vi i forhold til kommunen?

Der er ikke noget nyt pt. – Per har kontaktet Ole Hansen og forventer en snarlig reaktion.

 

Landplads og havneudvalg:

Ny asfalt – det skal lægges om igen!

Der er nye pytter, men det bliver forhåbentlig bedre, når arbejdet bliver afsluttet.

 

Klubhus:

Nyt fra jubilæumsudvalget.

Aftaler omkring jubilæum – hvad skal vi have på plads?

Gasvarmere til festen.

Vegetarer! Der kommer nok nogle stykker.

Der er møde i udvalget den 18/8. Derefter ved vi, om der er opgaver, der ikke er folk til.

Programmet for selve dagen starter kl. 9.00 og varer til kl. 14.00. Fest om aftenen starter kl. 18.00

 

 

Kurser:

 

Maagen:

Næste nummer. Ultimo september –  Deadline 23/9

 

 

Evt.

 

Referat Torben Præst