Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK

 

2) Økonomi v. Torben.

Status på økonomien og medlemstallet. Saldo d.d. kr. 499.301,36 – Medlemstallet er 196

 

3) Nyt fra formanden og udvalgene

Formanden:

Forhandlinger med kommunen – hvad ønsker vi fra politikerne? Hvad kan vi aftale?

Møde d.d. – positivt det ser ud til at der snart kommer en afklaring.

 

Indretningen af den nye bådplads – de sidste detaljer.

Der er lavet nogle tegninger. Der er lavet lidt mindre ændringer ifht det tidligere forslag. Det er kun en fordel for os. Vi får ikke mere plads endnu, men forholdene bliver bedre.

 

Status på Skvulp – hvordan gik det i år?

Det er gået lidt bedre end de tidligere år. Der bliver stadig urineret en del på vores område, og indtaget en del stoffer. Per giver kommunen en melding.

 

Landplads og havneudvalg:

Ny asfalt – hvad med striber? Striberne venter til efteråret.

Nyt tag på fiskehytterne – hvem vil lave det Sv. Aa. har kontakten

 

Klubhus:

Nyt fra jubilæumsudvalget.

Søren skriver noget til Erika i aften eller i morgen.

Deadline 23/6

 

Kurser:

 

Maagen:

Næste nummer. Deadline 23/6

 

 

Evt.