Arbejdslørdag - Forår 2016 Holbæk Bådelaug

Lørdag den 6. oktober er der arbejdslørdag fra kl. 8.00 – 13.00, hvis du ikke har nået i år. – Alle medlemmer af Holbæk Bådelaug med fast bådplads har arbejdspligt.

ARBEJDSLØRDAG 6 OKTOBER 2018 KL.08-13..

Så er ishuset lukket igen..

Plade udskiftes i klubhuset

Vi starter selvfølgelig med et godt morgenbord og slutter med frokost, når opgaverne er løst. Se opslag på havnen.

Arbejdspligt og opgaver – hvad kan du hjælpe med til ?
Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

Rigtigt mange medlemmer byder ind med at løse store og små opgaver i løbet af sæsonen.
Tak til jer alle for det.
Det er meget vigtigt, og det betyder, at vi har en god havn i pæn stand – og så giver det fællesskab og sammenhold.
I medlemmer, der ikke har opfyldt jeres arbejdspligt med arbejdslørdagen i oktober, kan stadig nå det.

Men vi vil i bestyrelsen henstille til, at I selv tager initiativ til at finde opgaver, der kan løses.
Det kan være rengøring, småreparationer, hjælp i klubhuset eller andet.
I er også meget velkomne til at finde opgaver, der kan løses i mindre grupper af medlemmer.
Det gør vi f.eks. omkring mastekranen og klubhuset. Formålet er jo, at vi sammen passer og vedligeholder vores havn. Henvend jer gerne til bestyrelsen med forslag, så vi kan lave en aftale.

Maling og vedligeholdelse af hytter

Maling af fiskerhytter er normalt lejernes opgave. Det har ikke tidligere talt med som arbejdspligt, men da tiden er gået, og der har været en del udskiftning af lejere, vil vi lade det være muligt at opfylde arbejdspligt ved at male og istandsætte egen, lejede fiskehytte. Bådelauget dækker udgifter og materialer, så henvend jer til bestyrelsen eller pladsmanden.