Lørdag den 1. oktober kl. 8.00 – 13.00

Vi har brug for hinandens hjælp til at løse nogle opgaver. Og så er der, traditionen tro, rigtig god forplejning fra vores klubhusudvalg i løbet af dagen.

Husk tilmelding af hensyn til planlægningen.

Skriv dig på sedlen i klubhuset.
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 28. september.

På bestyrelsens vegne

Per Frederiksen
Formand