Foto fra træskibsfestival 2013 Holbæk

LOVKRAV

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

For at betjene en VHF-radio er det et lovkrav, at du har et radiocertifikat; som lystsejler et
SRC certifikat og som erhvervsbruger et ROC certifikat.
Dette gælder uanset, om det er en bærbar eller en stationær VHF-radio – med eller uden
DSC!

VHF/DSC KURSUS I HOLBÆK BÅDELAUG NOVEMBER 2018

8 mandage i oktober og november fra 19-22 afholder vi VHF-kursus i Bådelaugets
Klubhus.
Der afholdes eksamen sidste mandag i november.

UNDERVISER

Underviser er Peer Kløve, der netop har afholdt VHF-kurset i Holbæk-Træskibslaug.

PRIS

Prisen for kurset er 300 kr.

UNDERVISNINGSMATERIALER

Til undervisningen anvendes der to bøger, hvoraf den ene, ”Tillægget”, skal/må medbringes
til eksamen.
Bøgerne kan købes hos Weilbach. Bøgerne hedder ”Radiostationer i Skibe”, ” Håndbog”
og ”Tillæg” er orange på forsiden.
Du kan se bøgerne på internettet ved at søge på ”weilbach vhf” Prisen er 425 kr.
Desuden kommer udgifter til undervisningsmateriale på 125 kr.
Bøgerne kan evt. lånes på biblioteket eller fra en tidligere deltager.
På hjemmesiden http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Pjecer.aspx findes pjecen fra Søsportens
Sikkerhedsråd om VHF & DSC

Alle Bådelaugets medlemmer og gaster er velkommen…
Mvh.

Knud

Holbæk Bådelaug medlem nr. 295