Se hjemmeside med globalt kort over skibe med AIS installeret
AIS er installeret på alle skibe over 300 BT, samt en del andre skibe.
AIS sender via VHF-båndet og sender til andre skibe og landstationer –
rækkevidden afhænger af antennehøjder, og er op til 50 sømil under gode forhold.
Der sendes data om sejlretning, fart, samt en del andre oplysninger om skibet.

Vejledning til brugen af AIS-kortet:

1. Hold venstre musetast nede og træk i kortet.
2. Enkelt venstre museklik på den sektor du vil se.