And der svømmer

Holbæk Bådelaug den 23. marts 2021

Danmark er stadig stærkt påvirket af restriktioner grundet corona

Logo Holbæk Bådelaug

Vi kan i bestyrelsen ikke forsvare at samle op til 50 medlemmer til den allerede udskudte generalforsamling i klubhuset den 11. april, da vi vurderer, at risikoen for medlemmerne er for stor ved afholdelsen.
Det betyder, at vi aflyser generalforsamling 2021 i Holbæk Bådelaug.

De medlemmer, som var opstillede til valg til bestyrelse, revision og udvalg, fortsætter herfor som valgte.
Regnskabet og formandens beretning vil blive lagt ud på hjemmesiden.
Vi håber meget på jeres forståelse for vores beslutning.

I er altid meget velkomne til at kontakte formanden og bestyrelsen med spørgsmål, ønsker og idéer, hvis der er noget, vi skal arbejde med indtil næste generalforsamling i 2022.

På bestyrelsens vegne

Per Frederiksen – formand, Holbæk Bådelaug