Foto fra træskibsfestival 2013 Holbæk

Logo Holbæk BådelaugSlippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail på: frederiksenper@hotmail.com .
Når den er modtaget, får du en kvittering pr. mail.
Hvis du afleverer den på anden måde, har du ikke sikkerhed for, at den er modtaget, eller at du får en kvittering.

Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2022.

Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen.

Medlemmer, der har låneplads og ønsker fast plads, skal indsende slippen.
Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned

HER ER “SLIPPEN” SOM DU SKAL/KAN UDFYLDE OG SENDE TIL FORMANDEN
Som Word.doc | Som Pdf.