Træskibstræf 2019 Holbæk/SKVULP

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Slippen med ønsker skal sendes til formand Per Frederiksen pr. mail på: frederiksenper@hotmail.com

HUSK medlemsnummer i din mail.
Når den er modtaget, får du en bekræftelse pr. mail.

Slippen skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2021.
Medlemmer, der har fast bådeplads og ikke ønsker ændringer, skal ikke indsende slippen.

Medlemmer, der har låneplads og ønsker fast plads, skal indsende slippen.
Uddeling af pladser og andre ændringer foregår i april måned.

Med venlig hilsen

Formanden Holbæk Bådelaug – Per Frederiksen