Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

På grund af ulovlig og uønsket indtrængen og ophold i klubhuset ser vi os desværre nødsaget til, at ændre koden på indgangsdøren igen.

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

NY ADGANGSKODE SENDES TIL MEDLEMMERNE VIA EMAIL

Det skal på det kraftigste opfordres til, at medlemmer ikke videregiver koden til personer der ikke er medlem af Holbæk Bådelaug.

Personer der ikke overholder dette, vil kunne indstilles til eksklusion af Holbæk Bådelaug.
Med venlig hilsen

På vegne af Holbæk Bådelaug
Torben Storm-Hansen – kassere