01jan/17
Holbæk Bådelaug - En frihavn i Holbæk fjord

Slip 2017 Holbæk Bådelaug – Ændringer og ønsker

HER ER “SLIPPEN” SOM SKAL UDFYLDES AF ALLE SOM HAR LEJEPLADS/LÅNER..

Adobe .pdf - Slip 2017 Holbæk Bådelaug .Pdf-dokumentOg har ændringer/Ønsker for sæsongen 2017 i Holbæk Bådelaug.
Udfyld den og aflever i postkassen på klubhuset.

KAN KUN BRUGES AF MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG

Læs mere om “slippen” i medlemsbladet Maagen Januar 2017 om hvem som SKAL udfylde og indsende slippen.

CITAT FRA NYTÅRS-HILSEN FRA FORMANDEN 2016/2017

Ønsker du bådplads, kabine, hytte eller andet i 2017, så udfyld slippen, der følger med dette nummer af Maagen.
Er du det mindste i tvivl om, hvordan det foregår, så spørg endelig.
Vi skal have jeres ønsker senest den 1/3 2017

01jan/17
Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Nyt fra formanden – Januar 2017

GODT NYTÅR TIL JER ALLE

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i 2017. Jeg vil gerne sige jer alle tak for jeres indsats i 2016 med både stort og småt, og jeg synes, at vi starter det nye år med en god og velfungerende havn, hvor vi alle kan finde plads til vores aktiviteter og interesser. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle i den kommende sæson.

GENERALFORSAMLING

Søndag den 5. februar afholder vi generalforsamling i klubhuset kl. 10.00. Se dagsorden her ELLER i medlemsbladet Maagen.
Et punkt, vi skal drøfte, er fremtiden for vores havn. Tiden nærmer sig for at forhandle en ny overenskomst med Holbæk Kommune.
Det er derfor vigtigt, at jeg får alle jeres ønsker og idéer med, så vi kan forberede os bedst muligt i bestyrelsen.

PLADSER OG ØNSKER FOR 2017 – HOLBÆK BÅDELAUG
Skure - Holbæk Bådelaug

Skure – Holbæk Bådelaug

Ønsker du bådplads, kabine, hytte eller andet i 2017, så udfyld slippen, der følger med dette nummer af Maagen.
Er du det mindste i tvivl om, hvordan det foregår, så spørg endelig.
Vi skal have jeres ønsker senest den 1/3 2017

HAR DU DUELIGHEDSBEVIS ?

Kompasafmærkning NordHvis ikke, så er her chancen. Knud Lykke vil arrangere en række aftener, hvor vi sammen kan arbejde med øvelser og opgaver til duelighed. Se opslaget her eller i Maagen.
Jeg er selv en af dem, der efter 45 år på vandet skal til at tage mit duelighedsbevis, og mon ikke vi er flere.
Det handler om sikkerhed og sund fornuft – og der er lagt op til en række hyggelige aftener sammen. Tristan fra søspejderne vil gerne være censor til prøverne i foråret.

ER DET DIN TRAILOR ?

Eller det din jolle, dit stativ eller andet, der er efterladt på pladsen.
Se til, at du har nummer på, og at Ebbe, vores pladsmand, ved, at det er dit udstyr, der ligger på pladsen. Ellers kan det ske, at vi fjerner det, der ikke ser ud til at have en ejer.

HVAD STÅR DER PÅ SKILTENE ?

Vi har mange skilte og opslag på havnen. Nyt og gammelt. I bestyrelsen arbejder vi på at rydde op i det hele, så det bliver mere overskueligt. Det vil I opdage i løbet af foråret.

GLEMTE DU DIN ARBEJDSPLIGT ?

Logo Holbæk Bådelaug

I så fald venter der dig en ekstra regning på næste opkrævning. Skulle vi have taget fejl, så kontakt os endelig. Arbejdspligten, og den indsats I yder her, er med til at give os alle en god havn og et godt samarbejde. Det skal vi værne om. Og det er da også stort set jer alle, der er med – tak for det.

Med venlig hilsen

Per Frederiksen – formand

30dec/16
Foto fra træskibsfestival 2013 Holbæk

Studiegruppe i duelighed starter Januar 2017

MANGLER DU ELLER EN AF DINE GASTER DUELIGHEDSBEVIS ?

Kaptajn Haddock

START PÅ DUELIGHEDS STUDIEGRUPPE 12/1 2017

Vi mødes i Bådelaugets klubhus Torsdag d. 12/1 kl. 19.00 og forventer at slutte kl. 21.00.
Den første aften planlægger vi de næste ca. 10 aftner hvor vi gennemgår pensum i duelighed, samt løser opgaver og øvelser.
Når vi har fået styr på teorien, afslutter vi med prøve i den teoretiske del af duelighedsbeviset.

Vi skiftes til at tage kaffe og kage med og håber at få nogle hyggelige timer.

Det er en studiegruppe og der vil ikke være egentlig undervisning, men jeg gennemgår de emner, vi skal igennem.

UDGANGSPUNKT I

Vi tager udgangspunkt i:

 • Duelighedsbogen af forfatterne Jørn Duffy Villumsen og Jørgen Raben
 • Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads – med facitliste

Bøgerne kan købes på nettet.

Alle Bådelaugets medlemmer og gaster er velkommen.

Mvh. Knud Holbæk Bådelaug medlem Nr. 295

20dec/16
Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Dagsorden generalforsamling Februar 2017

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug

Logo Holbæk BådelaugSøndag den . 5. februar 2017 kl. 10.00 i klubhuset

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Beretning havneudvalg
  Beretning klubhusudvalget
  Beretning landpladsudvalget
  Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
  Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. paragraf 6 (bestyrelsen)<7li>

 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2017:
  Der foreslås ingen stigninger
 6. Valg til bestyrelsen
  Torben Storm – ønsker at genopstille
  Jens Dybvad – ønsker at genopstille
  Dennis Iversen – ønsker at genopstille
  a. Valg af bestyrelsessuppleanter – Claus Schunck og Kaj Pedersen.
 7. Valg af udvalg:
  a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen
  b. Klubhusudvalg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Kaj Pedersen, Svend Aage, Torben Storm, Poul Lynge.
  Suppleant: André Steenberg
  c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller
  d. Landpladsudvalg: Stig Olsson og Luffe Hjulgaard
  e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby
 8. Valg til revision:
  Erling Brønnum
  Erika Nicolajsen
  Suppleant: Knud Lykke Olsen
 9. Eventuelt.
  Drøftelse af ny overenskomst med Holbæk kommune. Hvad ønsker vi, og hvad kan vi tilbyde?
04dec/16
Panoramafoto - Holbæk Bådelaug Okt.2015

Nyt fra formand og udvalg

santa

NYT FRA FORMANDEN OG UDVALG

FORMANDEN

Generalforsamling: Planlægges på næste møde. Forslag om, at betalings-termin flyttes fra 1. Marts til 1. Februar.

LANDPLADS

:
Skilte og opslag – Per og Torben Storm har været det hele i gennem og arbejder på en renovering.
Forventes klar til næste bestyrelsesmøde. Efter kommunen etablerede et transformatorhus i hjørnet af landpladsen, venter vi stadig på at få anvist et andet område ! Der er møde om havnens fremtidige brug den 24/11. Per deltager. Kajakklubben har forskellige ønsker. Vi må se hvad de nu har… Hvis de ønsker mere plads, håber vi at vi vil blive anvist
erstatningsplads. Det vil også være naturligt, hvis deres havneleje reguleres.

Bådene fra fiskerihavnen: De har fået en del af landpladsen. Per har talt med Steen. De vil gerne opføre et masteskur.
Der er spørgsmål vedr. Brug af el og vand – mastekran – ”arbejdslørdag”- evt delvist medlemskab af
Bådelauget.

LANDPLADSUDVALGET

Per kontakter udvalget for en snak om hvilke opgaver.
Arbejdslørdag: Alle opgaver løst.

KLUBHUS

Tag: Arbejdet forventes startet i løbet af november. Vi skal huske aftræksventil til emhætte.
Der mangler enkelte fejelister langs gulvet.
Rengøring af klubhus skal på som punkt på generalforsamling. Der er indhentet tilbud på rengøring.
– kr.750 for gulvvask, rengøring af toiletter og håndvaske. I den forbindelse foreslås lejen for
Klubhuset sat op til kr. 1500,-
Køkken: det kniber med at få sat tingene på plads. Forslag om foto på indersiden af låger, samt
dymostrimler på kanten af hylderne.

MAAGEN

Næste nummer. Deadline: 16/12-16

HAVNEUDVALG

Traktor skal til service – bremser.

KALENDER

 • Generalforsamling første lørdag i februar (den 5/2)
 • Standerhejsning 22/4
 • Arbejdslørdag 29/4
 • Søsætning 23/4
 • Standerhaling 28/10
 • Arbejdslørdag 7/10
 • Både op ??
12nov/16
Logo Holbæk Bådelaug

Regler for vandscootere

PÅ BAGGRUND AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HOLBÆK BÅDELAUG OKTOBER 2016

Hvor der fremgår at (citat):
“Klager over brugere af vandscootere – visse brugere af vandscootere har meget svært ved helt at
overholde reglerne, som siger, at der skal sejles med max. 3 knob til man er 300 m fra kysten.
Minimum en vinkel på 45 grader. Derefter kan der fyres op! ”

TAGER JEG SOM WEBMASTER FOR HOLBÆK BÅDELAUG INITIATIV TIL DETTE INDLÆG

Der er regler for brugen af vandscootere og det fremgår af http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere at (citat):
“Hvis du skal sejle med vandscooter er der en række regler, du bør være bekendt med. Du finder informationen her.

Sejlads med vandscooter skal foregå i overensstemmelse med gældende søvejsregler.
Du finder søvejsreglerne her.

Desuden er der regler for, hvor sejlads med vandscooter er tilladt. Vandscootersejlads er tilladt i en afstand på 300 meter fra kysten, på nær transport ud til 300 meter-zonen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max. 5 knob. Der er forbud mod sejlads med vandscooter i naturbeskyttelsesområder og lokale forbudszoner.

Når du sejler med jetski eller vandscooter skal du have et speedbådskørekort.”

BESTYRELSEN TAGER EN SNAK MED VANDSCOOTER-BRUGERNE

GOOGLE-KORT MED 300 METERS MARKERING

Jeg udarbejder en opmåling i Google kort (maps) og indsætter en linje 300 meter fra ydermolen….
Det kommer på hjemmesiden senere – lige nu er der ikke så mange vandscootere (Nov.2016)

29okt/16
Panoramafoto - Holbæk Bådelaug Okt.2015

Lørdag 29/10 Standerhaling og -middag

KL 16

Stander

Stander

Mødes vi ved klubhuset, og afslutter denne sæson, ved at stryge standeren.
Formanden holder en lidt vemodig tale, men lover os heldigvis en ny sæson
når vinterens sne og frost er omme.

KL 17. STANDERHALINGSMIDDAG

Klubhusudvalget er klar med årets Standerhalingsmiddag:

 1. Gammeldags oksesteg med grønne bønner og glaserede perleløg
 2. Hvide kartofler, Sky sauce, Agurkesalat og tyttebær
 3. Desserten er islagkage
 4. Bagefter kaffe og te med lidt sødt

Og tænk dig: Alt dette for kun 100 Kr.

Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.

TILMELDING

Bindende tilmelding på liste ophængt i gangen I klubhuset.

Tilmeld dig og din familie, og lad os få en hyggelig aften.
Vi andre glæder os til at høre hvordan din sommer er gået.

Med venlig hilsen og på gensyn
Klubhusudvalget.

08okt/16
Arbejdslørdag - Forår 2016 Holbæk Bådelaug

Arbejdslørdag 8/10 – 16

MORGENMAD I KLUBHUSET

Klubhusudvalget står lidt tidlig op, og er klar med kaffe, te og morgenbrød Kl.8.
Arbejdsopgaverne bliver fordelt, og midt på formiddagen er der en pause hvor man kan få en øl eller vand.

FROKOST I KLUBHUSET

Når arbejdsdagen er slut, er klubhusudvalget klar med en god frokost med sild, en lun ret
og pålæg. Selvfølgelig er der øl og en lille en til..

TILMELDINGSLISTE I KLUBHUSET

Når du skriver dig på tilmeldingslisten, der bliver ophængt i gangen i klubhuset,
så kryds venligst af, om du kommer til morgenbord og bliver til frokost.
Det er af hensyn til vores indkøb.

Det plejer at være en hyggelig dag, hvor der også er mulighed for at få
snakket med nye medlemmer og nogen af dem man måske ikke møder så tit.
Det er stadigvæk muligt at påtage sig rengøringsopgaver i klubhuset.

Jo flere der står sammen om at holde klubhuset, jo pænere bliver det!

MED VENLIG HILSEN

Kaptajn HaddockFormanden

OBS:

Det er obligatorisk at medlemmerne af Holbæk Bådelaug deltager i 1 af de 2 arbejdslørdage der afholdes i løbet af året 😉

Info af: Webmaster.