22jan/13
Maager - Holbæk Bådelaug

Rettelser

Der står i den seneste udgave af Maagen (Januar 2013):
Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid
læses på hjemmesiden
.”

– Dette er ikke korrekt da hjemmesiden stadig er under opdatering/opbygning og alle dokumenter endnu ikke er at finde på hjemmesiden. Begrundelsen er at det er tidskrævende/en omstændelig procedure i.f.b.m. det CMS-system som hjemmesiden er baseret på.

Det er heller ikke korrekt at der findes arkivalier på hjemmesiden.

Webmaster Januar 2013.

20nov/12

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vores webmaster, Frank, har lagt et stort arbejde i at udvikle vores hjemmeside.

Fremover vil alle medlemmer kunne læse beskeder fra mig og bestyrelsen her.

Vi glæder os til at kunne komme hurtigere i kontakt med jer alle med nyt fra havnen.

Vi ses på havnen

Hilsen

Per Frederiksen – formand

19nov/12
De nye pæle som de kommer til at se ud færdigtmonterede

Pæleprojektet skrider fremad

De nye pæle som de kommer til at se ud færdigtmonteredeMedlemmerne har hjulpet til med at læsse jernrør på pramme og der er slået nye pæle i Holbæk Bådelaug’s havn.

Beslutningen blev taget på den ekstraordinære generalforsamling 2012 hvor det var det eneste punkt på dagsorden.

Baggrunden for at udskifte pæle er at mange var ædt op af pæleorm…Andre havne har været igennem samme proces.

Referat fra den ekstra-ordinære generalforsamling kommer på hjemmesiden….

Pæleprojektet er et eksempel på at Holbæk Bådelaug drives af medlemmerne og bestyrelsen.

16nov/12
Stander Holbæk Bådelaug

Ny hjemmeside

Stander Holbæk Bådelaug

Stander Holbæk Bådelaug

Vi har skiftet webhotel og redelegeret domænetnavnet holbaekbaadelaug.dk
samt overdraget det til forenings-regi.

Det tog 3-4 dage…(det er hurtigt..).

Vores nye hjemmeside:

Webmaster for Holbæk Bådelaug