18feb/17
Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Fælles jolle-trailer i Holbæk Bådelaug

FÆLLES BÅDTRAILER TIL JOLLER I HOLBÆK BÅDELAUG

Kære medlemmer!

BÅDTRAILER

På den nylig afholdte generalforsamling blev det vedtaget, at vi undersøger mulighederne for indkøb af en FÆLLES bådtrailer til joller !

Det var et indlæg fra min side, men det viste sig, at der på generalforsamlingen var interesse fra mindst
8 medlemmer, der havde samme behov, hvorfor bestyrelsen og generalforsamlingen vedtog at investere i en sådan.

Jeg har lovet at være tovholder, dvs indkøbe, holde opsyn med og vedligeholde bådtraileren !
Desuden vil jeg sørge for behørig skiltning og uddeling af nøgler m.m.

Med dette indlæg vil jeg bede om, at alle der er interesserede henvender sig til mig.
Meget gerne med navn, medlemsnummer, mobil nummer og/eller mailadresse.

Jeg vil så kontakte jer for et lille møde, hvor vi sammen kan tale om behovet for hvor stor den skal være, om vi skal købe en ny eller en brugt mm. Måske er der en af jer der har forbindelser, eller kender en der vil sælge sin !
Den skal selvfølgelig være uden nummerplader og lys, kun til op- og nedtagning af joller i havnen.

VIGTIGT !

Trailerens hjul må ikke komme ned i vandet, det ødelægger lejerne !
Meld jer gerne snarest, så vi kan have den klar til sæsonen!

Med venlig hilsen

Peter Skjoldborg Medlemsnr: 461 Mobil: 40862952
Mail: peter.skjoldborg(at)mail.tele.dk (udskift at med @)

\"Boat

16jan/17
Undervisningsmaterialer til duelighed fra Weilbach

Studiegruppe duelighed – Melding fra Knud vedr. søkort m.m.

MELDING FRA STUDIEGRUPPE I DUELIGHED

\"Undervisningsmaterialer

KORT 1 INT - DIGITAL UDGAVE

\"Kompas\"Kort 1 INT - Med anvendte forkortelser og signaturforklaringer til søkort, afmærkninger, fyr...

INDLÆG PÅ HOLBÆK BÅDELAUG OM 1 INT

Se indlægget med linket og hent den gratis digitale udgave…

FAST TORSDAG KL. 19-21

Vi er godt i gang med Duelighed, og har aftalt at det også fremover er torsdag fra 19.00 til 21.00 der er studiegruppe i Duelighed.

NÆSTE GANG 26/1

Næste gang er den 26/1. (Der er ikke studiegruppe den 19/1).

ANGÅENDE KORT

Det er muligt at købe kort til undervisningsbrug på www.weilbach.dk
- Geodatastyrelsen har udgivet et kort 102U. Pris 47kr.

Kortet er alene til brug for navigationsundervisning.
Det opdateres ikke, erstatter ikke almindelige søkort og må ikke anvendes til sejlads.

Søkortsopgaverne i OPGAVESAMLINGEN til Duelighedsbogen passer til dette nye kort 102U.

MED VENLIG HILSEN

Knud

12jan/17
Manøvresignaler

Duelighed studiegruppe start

START PÅ DUELIGHEDS STUDIEGRUPPE 12/1 2017

Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Dronefoto af Ali Adel Issa – Holbæk Bådelaug 2016

Vi mødes i Bådelaugets klubhus Torsdag d. 12/1 kl. 19.00 og forventer at slutte kl. 21.00.
Den første aften planlægger vi de næste ca. 10 aftner hvor vi gennemgår pensum i duelighed, samt løser opgaver og øvelser.
Når vi har fået styr på teorien, afslutter vi med prøve i den teoretiske del af duelighedsbeviset.

Vi skiftes til at tage kaffe og kage med og håber at få nogle hyggelige timer.

Det er en studiegruppe og der vil ikke være egentlig undervisning, men jeg gennemgår de emner, vi skal igennem.

UDGANGSPUNKT

Duelighedsbogen af forfatterne Jørn Duffy Villumsen og Jørgen Raben samt
Opgavesamling til duelighedsprøven i sejlads – med facitliste.
Bøgerne kan købes på nettet.

Alle Bådelaugets medlemmer og gaster er velkommen…

Mvh. Knud Holbæk Bådelaug medlem Nr. 295

06jan/17
Maager - Holbæk Bådelaug

Maagen Februar 2017

Logo Holbæk BådelaugMaagen – medlemsbladet for Holbæk Bådelaug er fløjet tidligt fra reden i starten af det nye år:
Det er måske kulden med minus 10 grader d.d. som har fået den på vingerne..?

VIGTIGE INFORMATIONER I MAAGEN

Der er i denne udgave af Maagen en del vigtige informationer om b.la:

  • Nytårshilsen fra formanden
  • Informationer om “Slippen” år 2017 og selve slippen findes i Maagen (og på hjemmesiden)
  • Nyt om klubhus-taget
  • Information om start på dueligheds-gruppe og møder

DU FINDER MAAGEN PÅ SIDEN MEDLEMMER

MAAGEN JAN/FEB. 2017 – KLIK HER

Som altid i .Pdf-dokument udgave.

02jan/17
Hjemmeside trafik Holbæk - Bådelaug 2016 skærmbilled fra hjemmesiden

14.000 besøg på hjemmesiden år 2016

CA. 14.000 BESØG PÅ HJEMMESIDEN ÅR 2016

Minus besøg 1 og 2/1 2017 og de gange jeg har chekket hjemmesiden som webmaster.

2016 - PÆNT MEGET TRAFIK PÅ http://holbaekbaadelaug.dk/

DE 10 MEST VISTE SIDER OG INDLÆG I ÅR 2016 PÅ HOLBÆK BÅDELAUG\'S HJEMMESIDE VAR..

TOP-TRAFIK I MARTS MÅNED

Med 1562 besøg.

9 UD AF 12 MÅNEDER

Over 1000 besøg.